Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας μεταποίησης φράουλας, ιδιοκτησία των Δ. και Α.Χ., στην κοινότητα Μαζωτού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-056-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00399/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας μεταποίησης φράουλας, ιδιοκτησία των Δ. και Α.Χ., στην κοινότητα Μαζωτού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαζωτός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-04-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση