Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4.9 MWp, στις κοινότητες Εργάτες και Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-248-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02603/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4.9 MWp, στις κοινότητες Εργάτες και Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ανάγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-11-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια