Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου γαλακτοκομικών / τυροκομικών προϊόντων, ιδιοκτησία της εταιρείας "ASY Water Treatment Ltd", στη ΒΙ.ΠΕ. Αγίου Σίλα, στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-062-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.01.9.16/2
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εργοστασίου γαλακτοκομικών / τυροκομικών προϊόντων, ιδιοκτησία της εταιρείας "ASY Water Treatment Ltd", στη ΒΙ.ΠΕ. Αγίου Σίλα, στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ύψωνας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Eνέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ημερομηνία Επιστολής: 10-05-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 01-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη