Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ", στην κοινότητα Νικηταρίου, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-249-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.130.94
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 150 KW, ιδιοκτησία της εταιρείας "ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΙΤΕΔ", στην κοινότητα Νικηταρίου, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 29-07-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-06-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση