Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,55MW, ιδιοκτησία της εταιρίας ERGO ENERGY PV PARKS Limited, στην κοινότητα Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-253-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00036/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 1,55MW, ιδιοκτησία της εταιρίας ERGO ENERGY PV PARKS Limited, στην κοινότητα Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Πετροφάνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-02-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη