Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Πύργο, της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-255-1
Αριθμός Φακέλου: 68/12(120)
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Πύργο, της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 08-12-2021
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη