Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 900 KW, ιδιοκτησία της Μ.Β., στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-074-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00382/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 900 KW, ιδιοκτησία της Μ.Β., στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Τσάδα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-05-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 23-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη