Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.8 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Νεόφυτος Βλασίου & Άλλοι", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-257-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/250/2020/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.8 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Νεόφυτος Βλασίου & Άλλοι", στο Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-07-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη