Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του "AQUARIUS BEACH HOTEL", ιδιοκτησία της εταιρείας ISSA BROSS Cyprus Hotels Ltd, στην κοινότητα Μουτταγιάκας, της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-083-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/2455/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του "AQUARIUS BEACH HOTEL", ιδιοκτησία της εταιρείας ISSA BROSS Cyprus Hotels Ltd, στην κοινότητα Μουτταγιάκας, της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μουτταγιάκα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 21-06-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-06-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη