Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 4,5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας A.V. Earth Regeneration Ltd, στην κοινότητα Κουκά της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-088-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00833/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 4,5 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας A.V. Earth Regeneration Ltd, στην κοινότητα Κουκά της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Κούκα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 05-07-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια