Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 17 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας V.C. Green Solar Energy Ltd, στην κοινότητα Φρενάρου της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-089-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00187/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 17 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας V.C. Green Solar Energy Ltd, στην κοινότητα Φρενάρου της επαρχίας Αμμοχώστου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Φρέναρος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-07-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-12-2022

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση