Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας 'Μαρίνος Σωτηρίου και Άλλη', στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες, στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-090-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/934/2020
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησία της εταιρείας 'Μαρίνος Σωτηρίου και Άλλη', στην κοινότητα Πάνω Πλάτρες, στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πάνω Πλάτρες
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-07-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη