Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Εκθεση πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία Βιομηχανικής Μονάδας Παρασκευής Φαρμακευτικών Προϊόντων, ιδιοκτησία της εταιρείας PHARMABELLE LTD, στον Δήμο Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-097-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.01.9.1.71/3
Περιγραφή: Εκθεση πληροφοριών για την ανέγερση και λειτουργία Βιομηχανικής Μονάδας Παρασκευής Φαρμακευτικών Προϊόντων, ιδιοκτησία της εταιρείας PHARMABELLE LTD, στον Δήμο Ύψωνα της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ύψωνας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Eνέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ημερομηνία Επιστολής: 20-06-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη