Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων (Λιμενικών & Χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού, ιδιοκτησία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στην κοινότητα Πεντακώμου, επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-126-1
Αριθμός Φακέλου: 06.19.014.12.01.01
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων (Λιμενικών & Χερσαίων) για εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Μονής-Βασιλικού, ιδιοκτησία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), στην κοινότητα Πεντακώμου, επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτής
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πεντάκωμο
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθύντρια Τμ. Δημοσίων Έργων
Ημερομηνία Επιστολής: 19-10-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-06-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη