Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Πρατηρίου Ανεφοδιασμού Υδρογόνου, ιδιοκτησία της εταιρείας Future Fuels Ltd, στον Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-127-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/690/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Πρατηρίου Ανεφοδιασμού Υδρογόνου, ιδιοκτησία της εταιρείας Future Fuels Ltd, στον Δήμο Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-09-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη