Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 1MW και 0.6MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Λατομεία Φαρμακά Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Φαρμακά, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-133-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1457/2022 & ΛΕΥ/739/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία 2 Φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 1MW και 0.6MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Λατομεία Φαρμακά Δημόσια Εταιρεία Λτδ", στην κοινότητα Φαρμακά, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Φαρμακάς
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση