Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 14MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Vathia Gonia Solar Energy Ltd) στο Δήμο Γερίου και στην κοινότητα Αγίου Σωζομένου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-137-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02151/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου δυναμικότητας 14MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Vathia Gonia Solar Energy Ltd) στο Δήμο Γερίου και στην κοινότητα Αγίου Σωζομένου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη