Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταικό πάρκο δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας S.Marselli Beyond Energy Ltd. στο Δήμο Αραδίππου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-139-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00992/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταικό πάρκο δυναμικότητας 1,5MW ιδιοκτησία της εταιρείας S.Marselli Beyond Energy Ltd. στο Δήμο Αραδίππου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη