Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και Βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ιδιοκτησία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), στην κοινότητα Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-144-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00653/2022
Περιγραφή: Έκθεση πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία Αθλητικού Κέντρου και Βιολογική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ιδιοκτησία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), στην κοινότητα Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κόρνος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-08-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη