Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.1 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Ponderoza Solar Park Ltd" στο Δήμο Γερίου, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-150-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02226/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 2.1 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Ponderoza Solar Park Ltd" στο Δήμο Γερίου, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Γέρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη