Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.3MW ιδιοκτησία της εταιρείας Hubloc Limited στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-151-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/01067/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.3MW ιδιοκτησία της εταιρείας Hubloc Limited στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Φύτη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 28-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη