Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων στη κοινότητα Παλώδιας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-154-1
Αριθμός Φακέλου: DE.17.1
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων στη κοινότητα Παλώδιας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και υδραυλικά έργα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Παλόδεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής ΣΑΛΑ
Ημερομηνία Επιστολής: 19-10-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη