Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.9 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 52 Ltd" στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-158-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00892/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για κατασκευή και λειτουργία αγρο-φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.9 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 52 Ltd" στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο στη θάλασσα
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πόλις Χρυσοχού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη