Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.95 MW της εταιρείας Bioland Ltd στην κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-161-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00951/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0.95 MW της εταιρείας Bioland Ltd στην κοινότητα Τρούλλων της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τρούλλοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη