Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Ltd στη κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-162-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00878/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2 MW ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland Ltd στη κοινότητα Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τερσεφάνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη