Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής δυναμικότητας 72 MW με αποθήκευση ενέργειας 41 MW / 82 MWh, ιδιοκτησία των εταιρειών "AGM Solar power Limited" και "AGM Lightpower Limited", στις κοινότητες Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-166-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02395/2022,ΛΕΥ/02396/2022,ΛΕΥ/02397/
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής δυναμικότητας 72 MW με αποθήκευση ενέργειας 41 MW / 82 MWh, ιδιοκτησία των εταιρειών "AGM Solar power Limited" και "AGM Lightpower Limited", στις κοινότητες Ακακίου και Κοκκινοτριμιθιάς, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ακάκι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 14-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη