Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 56 Ltd", στην κοινότητα Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2021-264-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/00587/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 8 MW, ιδιοκτησία της εταιρείας "Bioland Project 56 Ltd", στην κοινότητα Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Αυγόρου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-02-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια