Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στη κοινότητα Στρουμπί ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-176-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/01158/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στη κοινότητα Στρουμπί ιδιοκτησία της εταιρείας Bioland της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Στρουμπί
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη