Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,99 MW ιδιοκτησία της εταιρείας D.T.G.S. Unity Holdings Ltd., στην κοινότητα Στενής της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-177-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/01199/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,99 MW ιδιοκτησία της εταιρείας D.T.G.S. Unity Holdings Ltd., στην κοινότητα Στενής της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Στενή
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30-05-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη