Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης γηροκομείου σε πολυκλινική ιδιοκτησία Ν.Χ. στο Δήμο Στροβόλου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-002-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1701/2022, ΛΕΥ/1702/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές και αλλαγή χρήσης γηροκομείου σε πολυκλινική ιδιοκτησία Ν.Χ. στο Δήμο Στροβόλου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Στρόβολος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 12-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 20-02-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση