Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για αναθεωρημένο γενικό χωροταξικό σχέδιο Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δήμο Αγλαντζιάς

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-003-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00114/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για αναθεωρημένο γενικό χωροταξικό σχέδιο Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Δήμο Αγλαντζιάς
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγλαντζιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 25-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση