Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για αναβίωση και λειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια, κατασκευή κατοικιών , διαχωρισμός γης και οικοδομών και κατασκευή δρόμου ιδιοκτησία της εταιρείας LIMADINO Ltd. στη κοινότητα Προδρόμου της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-192-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01342/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για αναβίωση και λειτουργία του ξενοδοχείου Βερεγγάρια, κατασκευή κατοικιών , διαχωρισμός γης και οικοδομών και κατασκευή δρόμου ιδιοκτησία της εταιρείας LIMADINO Ltd. στη κοινότητα Προδρόμου της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πρόδρομος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 24-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση