Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση υπεραγοράς ιδιοκτήσια της εταιρείας LiDL στο Δήμο Αγίου Δομετίου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-198-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02390/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση υπεραγοράς ιδιοκτήσια της εταιρείας LiDL στο Δήμο Αγίου Δομετίου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Δομέτιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 31-01-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια