Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση και λειτουργία μονάδας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία Χ.Χ. στη κοινότητα Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-201-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.110.112
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση και λειτουργία μονάδας αιγοπροβάτων ιδιοκτησία Χ.Χ. στη κοινότητα Μαλούντας της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Κτηνοτροφική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μαλούντα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 15-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη