Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71KW ιδιοκτησία της εταιρείας S.A.KAMINIA VEGETABLES LTD στην κοινότητα Μενοίκου της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-213-1
Αριθμός Φακέλου: 5.33.13.118.220
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ανέγερση φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 71KW ιδιοκτησία της εταιρείας S.A.KAMINIA VEGETABLES LTD στην κοινότητα Μενοίκου της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Μένικο
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 17-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-03-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη