Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για Ανέγερση Οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και εργαστήρια για Ινστιτούτο Κύπρου στο Δήμο Αγλατζιάς στην Επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-215-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01403/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για Ανέγερση Οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία και εργαστήρια για Ινστιτούτο Κύπρου στο Δήμο Αγλατζιάς στην Επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγλαντζιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 30-09-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 10-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη