Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για κτήριο 13ων ορόφων (γραφεία) ιδιοκτησία Α.Π. στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-224-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01494/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για κτήριο 13ων ορόφων (γραφεία) ιδιοκτησία Α.Π. στο Δήμο Αγίου Αθανασίου της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 28-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-04-2024

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη