Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για αναβάθμιση του υποσταθμού σε GIS 132KV και ανέγερση κτηρίου GIS, στο τεμάχιο με αρ. 225, ιδιοκτησίας της ΑΗΚ στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-231-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/340/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για αναβάθμιση του υποσταθμού σε GIS 132KV και ανέγερση κτηρίου GIS, στο τεμάχιο με αρ. 225, ιδιοκτησίας της ΑΗΚ στην κοινότητα Κοφίνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κοφίνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-11-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη