Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για ραντάρ και δωμάτια εξοπλισμού ραντάρ ιδιοκτησία της CYTA στη κοινότητα Λυσός της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-233-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/01136/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για ραντάρ και δωμάτια εξοπλισμού ραντάρ ιδιοκτησία της CYTA στη κοινότητα Λυσός της επαρχίας Πάφου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: - - -
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Λυσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-11-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση