Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση του ιδιωτικού νοσοκομείου "Ιάσειο" στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-238-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/02239/2022
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση του ιδιωτικού νοσοκομείου "Ιάσειο" στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Κάτω Πολεμίδια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση