Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


'Εκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της Κ.Χ. & άλλη (EKO CYPRUS LTD) στο Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-021-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/729/2022, 05.33.541.001
Περιγραφή: 'Εκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της Κ.Χ. & άλλη (EKO CYPRUS LTD) στο Δήμο Λατσιών της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Λατσιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-05-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση