Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας πυρόλησης πλαστικών για την παραγωγή καύσιμου ελαίου, ιδιοκτησία της εταιρείας ALPHAKAT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD, στην κοινότητα Κόσιη της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-023-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/117/2017/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας πυρόλησης πλαστικών για την παραγωγή καύσιμου ελαίου, ιδιοκτησία της εταιρείας ALPHAKAT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD, στην κοινότητα Κόσιη της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κόχη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 16-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Ανοικτό Για Διαβούλευση Μέχρι τις 10-03-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη