Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,27MW, ιδιοκτησία της εταιρέιας Rangy Trading Ltd, στην κοινότητα Σιά, της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-029-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00181/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1,27MW, ιδιοκτησία της εταιρέιας Rangy Trading Ltd, στην κοινότητα Σιά, της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Σιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 17-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-02-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση