Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


'Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία της πολυώροφης γραφειακής ανάπτυξης "The Great Ocean Building", ιδιοκτησία της εταιρείας Great Ocean Investments LTD στο Δήμο Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-034-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ130/2023
Περιγραφή: 'Εκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή και λειτουργία της πολυώροφης γραφειακής ανάπτυξης "The Great Ocean Building", ιδιοκτησία της εταιρείας Great Ocean Investments LTD στο Δήμο Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 04-04-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 05-06-2024

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση