Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Ενοποιημένης Ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων στην ενορία Αγίας Φύλας της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-247-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/02142/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ από την κατασκευή και λειτουργία Ενοποιημένης Ανάπτυξης μεγάλων και σύνθετων χρήσεων στην ενορία Αγίας Φύλας της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Αγία Φύλαξης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 31-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη