Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 26MW με αποθήκευση ενέργειας 16MW/32MWH, ιδιοκτησία της εταιρέιας L.E. EVERGREEN ENERGY LTD, στην κοινότητα Αλέκτορας, της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-039-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00123/2023, ΛΕΜ/00124/2023, ΛΕΜ/0012
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 26MW με αποθήκευση ενέργειας 16MW/32MWH, ιδιοκτησία της εταιρέιας L.E. EVERGREEN ENERGY LTD, στην κοινότητα Αλέκτορας, της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Αλέκτορα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη