Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2.1MW και μετατροπή του σε αγροφωτοβολταϊκό ιδιοκτησία της εταιρείας GreenDorado Energies Ltd στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2022-248-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/1001/2021
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 2.1MW και μετατροπή του σε αγροφωτοβολταϊκό ιδιοκτησία της εταιρείας GreenDorado Energies Ltd στο Δήμο Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Αραδίππου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-12-2022
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη