Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του συνταξιοδοτικού χωριού "KOMITIS ECO VILLAGE" ιδιοκτησία της εταιρείας C.E.V CYPRUS ECO VILLAGE LTD, στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-040-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00258/2023
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία του συνταξιοδοτικού χωριού "KOMITIS ECO VILLAGE" ιδιοκτησία της εταιρείας C.E.V CYPRUS ECO VILLAGE LTD, στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Περιστερώνα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη