Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων της εταιρείας Λ&Α ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-045-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/297/2022
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας κτηνοτροφικών αποβλήτων της εταιρείας Λ&Α ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 10-03-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: ...

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη