Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον


ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας Costa Palona LTD στο Δήμο Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2023-047-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ 723/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία γραφειακής ανάπτυξης, ιδιοκτησία της εταιρείας Costa Palona LTD στο Δήμο Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 24-02-2023
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-08-2023

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη